facebook

Zadzwoń do nas: +48 691163948      Napisz do nas: biuro@kompas.poznan.pl         

                                                                                                                                                            

                         

BHP

Zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy "Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki".

 

                                                  

 

Jeżeli jesteś Pracodawcą, to właśnie na Tobie ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Firma Kompas, wraz z Tobą, zadba o bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń bhp zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Bierzemy na siebie obowiązki służby bhp, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.

 

Szkolenia BHP

Przeprowadzamy szkolenia bhp na terenie Poznania oraz okolic dla::

 • pracodawców,
 • kierowników,
 • kadr inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

 

 

SZKOLENIA BHP DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 

Rodzaj szkolenia

Cena

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie w formie instruktażu prowadzonego u Klienta:

· cena 50 zł (od 3 do 20 osób)

 · cena 35 zł (powyżej 20 osób)

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 

Szkolenie w formie instruktażu prowadzonego u Klienta:

· cena 55 zł (od 3 do 20 osób)

 · cena 35 zł (powyżej 20 osób)

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

1. Szkolenie w formie kursu prowadzonego u Klienta – cena  75 zł

2.  Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego[1] – cena 55 zł

[1] Możliwość odbycia obowiązkowego szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego została usankcjonowana prawnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami 285 paragraf 4 ust. 2 pkt.4).

 


 

SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW I KIEROWNIKÓW

 

Zgodnie z art. 2373 § 21 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie BHP powinno być okresowo powtarzane. Podobne obowiązki spoczywają na osobach zajmujących stanowiska kierownicze.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 2. Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 3. Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i kierowników:

 1. Szkolenie w formie kursu prowadzonego u Klienta – cena 125 zł
 2. Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego– cena 75 zł

 

Jesteśmy profesjonalistami oferującymi szkolenia BHP zarówno dla pracowników, jak też kierowników oraz pracodawców. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty klientów z Poznania oraz okolic.

 

 

 

Usługi BHP

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO!

 

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi BHP na terenie Poznania oraz okolic. Oferta do wyboru w dwóch wariantach, w zależności od Państwa potrzeb i preferencji:

 • stała obsługa BHP
 • pojedyncze usługi BHP, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem

Usługi BHP świadczone są w zakładzie pracy lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę na terenie okolic Poznania, a w ich zakres wchodzą między innymi:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie wymaganych przepisami analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • prowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.

 

Cennik usług BHP

Przegląd stanu bhp

od 100 PLN

Ocena ryzyka zawodowego

od 100 PLN/ stanowisko

Przygotowanie dokumentacji powypadkowej

od 200 PLN

Przygotowanie instrukcji bhp

50 PLN/ szt

Przygotowanie procedur bhp

150 PLN / szt

Reprezentowanie podmiotu przed organami kontrolnymi (Państwowa Inspekcja Pracy)

od 200 PLN

Roczna analiza stanu bhp i przygotowanie raportu

200 PLN

Kompleksowe doradztwo

do uzgodnienia
© 2015-2017 Kompas. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl