facebook

Zadzwoń do nas: +48 691163948      Napisz do nas: biuro@kompas.poznan.pl         

 

     

Strona główna / BHP / Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Przeprowadzamy szkolenia bhp na terenie Poznania oraz okolic dla::

  • pracodawców,
  • kierowników,
  • kadry inżynieryjno-techniczne,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

 

 

SZKOLENIA BHP DLA PRACOWNIKÓW

szkolenia bhp dla pracowników poznań

 

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 

Rodzaj szkolenia

Cena

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie w formie instruktażu prowadzonego u Klienta:

·         cena 50 zł (od 1 do 20 osób)

·         cena 35 zł (powyżej 20 osób)

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 

Szkolenie w formie instruktażu prowadzonego u Klienta:

·         cena 55 zł (od 1 do 20 osób)

·         cena 35 zł (powyżej 20 osób)

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

1.  Szkolenie w formie kursu prowadzonego u Klienta – cena  75 zł

2.  Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego[1] – cena 55 zł

[1] Możliwość odbycia obowiązkowego szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego została usankcjonowana prawnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami 285 paragraf 4 ust. 2 pkt.4).

 


 

SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW I KIEROWNIKÓW

szkolenia bhp dla pracodawców i kierowników poznań

Zgodnie z art. 2373 § 21 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie BHP powinno być okresowo powtarzane. Podobne obowiązki spoczywają na osobach zajmujących stanowiska kierownicze.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  2. Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  3. Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i kierowników:

  1. Szkolenie w formie kursu prowadzonego u Klienta – cena 125 zł
  2. Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego– cena 85 zł

 

Jesteśmy profesjonalistami oferującymi szkolenia BHP zarówno dla pracowników, jak też kierowników oraz pracodawców. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty klientów z Poznania oraz okolic.

© 2015-2017 Kompas. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl